Installation akustiktak Hudiksvall

Entreprenader & Service Akustiktak Hudiksvall

Vi utför nymontage samt löpande service och reparationsjobb av undertak i Hudiksvall. Våra kunder är regioner, kommuner, fastighetsägare, byggentreprenörer samt slutkunder.
Inget jobb är för stort eller för litet. Vi har en bred erfarenhet från olika projekt så som skolor, förskolor, sjukhus, restauranger, lagerlokaler, kontor, gallerior mm.

Montage & Installation Undertak Hudiksvall

Vanligtvis monteras undertakets bärande konstruktion direkt mot vägg, pendlas upp eller hängs med hålband mot innertak eller ovanförliggande takstolar eller en kombination av montering på vägg och tak. På så sätt kan man dölja installationer av el och ventilation samt dra elkablar till den integrerade belysningen i undertaket ovanför undertakslösningen. Den bärande konstruktionen är i regel av stål med olika krav på bärighet och fuktresistens.

Ibland hängs undertaket upp mot tak fritt från vägg, vilket kan ge en spännande skuggeffekt på det synliga, ovanförliggande innertaket. I en större lokal eller ett större rum kan man på så sätt sänka takhöjden för en viss yta, t.ex. för en samtalsdel.

I den bärande konstruktionen läggs undertaksplattor. Andra ord för de ljudabsorberande undertaksplattorna är ljudabsorbenter och akustikskivor. I en bredare betydelse och i mer vardagligt tal kallas undertaksplattor även för undertaksskivor, innertaksplattor och innertakskivor.

Undertak Hudiksvall

Vi har egna plåtmaskiner för tillverkning av diverse specialprodukter t.ex. skräddarsydda bullerskärmar, plåtvertikaler, andra plåtdetaljer och speciallister.

Vi ger er ett beständigt inomhusklimat där ljud, temperatur, funktion och estetik lirar i Hudiksvall! Välkomna att kontakta oss!

Fördelar med ett Akustiktak / Undertak Hudiksvall:

  • Minskar oönskade ljudreflexer och skapar en behaglig rumsakustik.
  • Rätt rumsakustik innebär mindre kognitiv stress, man störs mindre av andra, i exempelvis öppna kontorslandskap.
  • Kan anpassas efter funktion, tex Svarta, ljudabsorberande akustikskivor till biorummet eller fukttåliga skivor till våtrum och kök som tål daglig rengöring.
  • Det är lätt att byta ut en akustikskiva om den har blivit skadad eller nedsmutsad.
  • Undertakssystemen uppfyller hårt ställda brandkrav. Euro Klass A2s1d0.
Responsive image
Responsive image
Responsive image